Šifrovací stroje, Enigma, matematika

Dokud byl hlavním „nástrojem“ kryptografických nebo kryptologických postupů člověk, měla složitost šifrování i rychlost prolamování své přirozené limity a navíc byla zatížena vysokou přirozenou chybovostí. Tento stav se však dramaticky mění se vznikem prvních šifrovacích strojů a poté ještě daleko dramatičtěji s nástupem výpočetní techniky i do těchto oborů. Jednoznačně nejznámějším šifrovacím strojem je německá Zobrazit článek


Kryptografie, kryptologie a steganografie – význam pojmů

Předávání utajených zpráv sahá podle historických záznamů  ještě několik století před náš letopočet. Konkrétně do období řecké civilizace, doloženo je například v řecko-perských válkách. Cílem tehdejšího úsilí bylo jakýmkoli způsobem zabránit, aby se o obsahu sdělení dozvěděl někdo nepovolaný, většinou nepřítel. Až s nástupem šifrovacích strojů a zejména výpočetní techniky vzniká skutečná věda zabývající se Zobrazit článek